പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

നാടിന്റെ സാമൂഹിക പുരോഗതി ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്ര ണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പൊന്നാനി സിറ്റി വെൽഫെയർ ഫോറം എന്ന പേരിൽ PCWF നിലവിൽവരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചാണാറോഡും പിന്നീട് പൊതുജനാഭിലാഷം മാനിച്ച് പൊന്നാനി താലൂക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാക്കുകയായിരുന്നു. ദശവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാര്യപ്രസക്തമായ ചർച്ചകളും പൊതുജനാഭിപ്രായവും അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങളും മുൻനിറുത്തി പൊന്നാനിയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അടയാളപ്പെടുത്തി PCWF എന്ന നാലക്ഷരം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ട് പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന നാമത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

നാട്ടിലും വിദേശത്തും വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഇരുഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് ഇൗ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത. പേരിലെ ആഗോളത അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെപ്പോലെ പൊന്നാനിക്കാരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു.

കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടെ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ വ്യത്യസ്ഥ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒരുപോലെ സന്നദ്ധ സേവകരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം തന്നെയാണ്. ജോലിഭാരവും കുടുംബഭാരവും ഒരുപോലെ പേറി കടുത്ത മാനസികസംഘർഷങ്ങളാൽ ദിനരാത്രങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്ന പ്രവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധ്യമാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഹ്ലാദകരമായ ഒത്തുചേരൽ നിമിഷങ്ങൾ ചെറിയ ആശ്വാസമൊന്നുമല്ല സമ്മാനിക്കുന്നത്. പൊന്നോത്സവങ്ങളിലൂടെയും, കായിക, വിനോദ കുടുംബസംഗമങ്ങളിലൂടെയും PCWF തുറന്നുവയ്ക്കുന്ന വാതായനങ്ങളെ കർമോത്സുകമാക്കുന്നതിൽ അനൽപമായി പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന പാനൂസ

എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം

ആഗോള കമ്മിറ്റി

പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തും വ്യക്തമായ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയും കർമോത്സുകരായ സാരഥികൾ ...


തുടരുക...

ആഗോള കമ്മിറ്റി

വനിതാ ഘടകം

അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് PCWF വനിതാഘടകം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. 2014 ഡിസംബറിൽ പൊന്നാനി...


തുടരുക...

വനിതാ ഘടകം

യൂത്ത് വിങ്ങ്

യുവത്വത്തെ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സജ്ജരാക്കുക എന്ന ല ക്ഷ്യത്തോടെ പൊന്നാനി കൾച്ചർ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന് ...


തുടരുക...

യൂത്ത് വിങ്ങ്

ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ

പൊന്നാനി കേന്ദ്രമാക്കി GCC രാജ്യങ്ങളായ യു എ ഇ , കുവൈറ്റ് , ഖത്തർ , ഒമാൻ , സൗദ്യ അറേബ്യ, ബഹറൈൻ... െ ...


തുടരുക...

ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ

നാടിന്റെ നന്മയിൽ നിങ്ങളും
പങ്കാളിയാവുക

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൈകൾ കോർക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ വഴി അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

Contact Us
+91 75588 33350