പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ

നാടിന്റെ സാമൂഹിക പുരോഗതി ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ട് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പൊന്നാനി സിറ്റി വെൽഫെയർ ഫോറം എന്ന പേരിൽ PCWF നിലവിൽവരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചാണാറോഡും പിന്നീട് പൊതുജനാഭിലാഷം മാനിച്ച് പൊന്നാനി താലൂക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാക്കുകയായിരുന്നു.

ദശവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാര്യപ്രസക്തമായ ചർച്ചകളും പൊതുജനാഭിപ്രായവും അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങളും മുൻനിറുത്തി പൊന്നാനിയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അടയാളപ്പെടുത്തി PCWFഎന്ന നാലക്ഷരം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ട് പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന നാമത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലും വിദേശത്തും വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഇരുഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത. പേരിലെ ആഗോളത അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെപ്പോലെ പൊന്നാനിക്കാരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു.

ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി

പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തും വ്യക്തമായ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയും കർമോത്സുകരായ സാരഥികൾ ...


തുടരുക...

ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി

വനിതാ ഘടകം

അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് PCWF വനിതാഘടകം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. 2014 ഡിസംബറിൽ പൊന്നാനി...


തുടരുക...

വനിതാ ഘടകം

യൂത്ത് വിങ്

യുവത്വത്തെ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പൊന്നാനി കൾച്ചർ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന് ...


തുടരുക...

യൂത്ത് വിങ്

ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വദേശത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ...


തുടരുക...

ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ

സ്ത്രീധനരഹിത വിവാഹവും ബോധവൽക്കരണവും

വിവാഹകമ്പോളത്തിലെ മാലിന്യധനമായ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് PCWF കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സ്ത്രീധനമെന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യമനസ്സുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാനും അടിസ്ഥാനപരമായി വിമലീകരിക്കാനും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനിണങ്ങാത്ത പെണ്ണിനെ പണത്തിന്റെ ബലത്തിൽ വെച്ചുകെട്ടുന്നത്, പെണ്ണിന് രക്ഷയല്ല ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഭവിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഭാവി ജീവിതത്തിലെ മനപ്പൊരുത്തത്തിന് ധാർമിക ബോധവും ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമായ പെരുമാറ്റവും സൗഹൃദസമീപനത്തിലധിഷ്ടിതമായ സഹാനുഭൂതിയുമാണ് പ്രതിവിധിയും പരിഹാരവുമെന്ന് യുവസമൂഹം മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞു

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സംസ്കാരമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയാണ്. സ്വഭാവം, കല, ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, വസ് ത്രധാരണം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ....

തൊഴിലന്വേഷകരെ തൊഴിൽ ധാതാക്കളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ PCWF ന്റെ കീഴിൽ അംഗീകരിച്ച സ്വാശ്രയ തൊഴിൽ സംരംഭം കുറഞ്ഞ കാലംകൊണ്ട് ഏറെ ....

സമ്പൂർണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ആരോഗ്യം. ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ആരോഗ്യത്തോടെയും,

കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് കുടുംബം. സുസജ്ജവും ആരോഗ്യപൂർണ്ണവുമായ കുടുംബങ്ങളാണ്...

ധനം ദൈവീക അനുഗ്രഹമാണ്, അത് വിവേകത്തോടെയും നീതിനിഷ്ഠയോടും കൂടി മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാവൂ. പണം കൂടു ന്നതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടുന്നു.

ജനങ്ങളിൽ കായിക ക്ഷമത വർദ്ദിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രോത്സാഹിപിപ്പിക്കുന്നതിനും ചലഞ്ചേഴ്സ് ട്രോഫി എന്ന പേരിൽ പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാ വർഷവും...

ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സംസ്കാരം പകർന്നുനൽകുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. കാട്ടാളന്മാരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി മാറ്റിയെടുക്കുക ...

ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സംസ്കാരം പകർന്നുനൽകുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. കാട്ടാളന്മാരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ...

പൊന്നോത്സവ്

കലയുടെ ഈറ്റില്ലമായ പൊന്നാനിയുടെ കലാകാരന്മാരെയും മറ്റു കഴിവുറ്റ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നാടിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൾച്ചറൽ വിഭാഗം വര്ഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള കലാ മാമാങ്കമാണ് പൊന്നോത്സവ്

നാടിന്റെ നന്മയിൽ നിങ്ങളും
പങ്കാളിയാവുക

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൈകൾ കോർക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ വഴി അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

Contact Us
+91 75588 33350

പാനൂസ

പാനൂസ

പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന പാനൂസ എന്ന ഗ്രന്ഥം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 42 ഒാളം സാഹിത്യ കാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

PCWF വാർത്തകൾ

സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊന്നാനി: "സ്ത്രീത്വം  സമത്വം നിർഭയത്വം " എന്ന ശീർഷകത്തിൽ  2022 ഡിസംബർ 31, ജനുവരി 1 (ശനി, ഞായർ) തിയ്യതികളിൽ ഒ കെ ഉമ്മർ നഗറിൽ (പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം) നടക്കുന്ന പി സി ഡബ്ല്യു എഫ് വനിതാ എട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളന -  പത്താം ഘട്ട സ്ത്രീധന രഹിത വിവാഹ സംഗമ സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ  ഡോ: വി യു അമീറ നിർവ്വഹിച്ചു. ചന്തപ്പടി എംഎല്‍എ ഓഫീസിന് മുൻവശമുളള  പി സി ഡബ്ല്യു എഫ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലാണ്  സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സ്വാഗത സംഘം ചെയർപേഴ്സൺ ലത ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി കോയക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ, സി വി മുഹമ്മദ് നവാസ്, അടാട്ട് വാസുദേവൻ മാസ്റ്റർ, ഡോ: അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി, ഇ ഹൈദറലി മാസ്റ്റർ, രാജൻ തലക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവര്‍ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ കൺവീനർ ടി മുനീറ സ്വാഗതവും, റംല കെ പി   നന്ദിയും പറഞു.

തുടരുക...

ഖത്തറിൽ പൊന്നാക്കാരുടെ പൊന്നാണം ശ്രദ്ധേയമായി. ദോഹ : പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ,ഖത്തർ ഘടകം "പൊന്നാക്കാരുടെ പൊന്നോണം" എന്ന പേരിൽ അൽവക്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷവും, താലൂക്ക് നിവാസികളുടെ സംഗമവും ശ്രദ്ധേയമായി. സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അബൂബക്കർ മടപ്പാട്ട് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റി കൺവീനർ നജീബ് എം ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജേഷ് കൈപ്പട സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി എൻ ബാബുരാജ് മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രശസ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റും She "Q"Excellence അവാർഡ് ജേതാവുമായ ഡോ: ബിന്ദു സലിം ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണം നടത്തി. ഷൈനി കബീർ അവതാരകയായ ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരികളായ അബ്ദുൽ സലാം മാട്ടുമ്മൽ , ഫൈസൽ കെ കെ , അലികുട്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച Dr. ബിന്ദു സലിം(She “Q” Excellence winner) ഷൈനി കബീർ (ലോക കേരളസഭ അംഗം) ഹലാ സൈനബ് അമിതാഫ് (India Book of records winner) ഹന ഫാത്തിമ( Donated her hair to cancer patients) എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. നസീം അൽ റബീഹ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. വടം വലി, പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ,ഉറിയടി, സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുതൊടൽ , ലെമൺ സ്പൂൺ റെയ്‌സ് , ബലൂൺ പൊട്ടിക്കൽ , മനപ്പൊരുത്തം തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യങ്ങളായ മത്സരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പങ്കാളികളായി. വിജയികൾക്ക് കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. മാർച്ചിൽ നടന്ന പൊൻസ്‌മൃതി സീസൺ 2 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഖത്തർ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഐഡി കാർഡിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം കെ കെ ഫൈസലിന് നൽകി ഐസിസി പ്രസിഡന്റ് ബാബുരാജ് നിർവഹിച്ചു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത സ്മാർട്ട് ടി വി , മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ , പ്രഷർ കുക്കർ തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. പ്രവാസികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതത്വം കൂടി ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന സ്വാശ്രയ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ നാട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്വാശ്രയ മാൾ, പൊന്മാക്സ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സംരംഭം സംബന്ധിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ സദസ്സിൽ അറിയിക്കുകയും പുതുതായി പലരും ഷെയർ എടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. പൊന്നാനിയുടെ അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ വസന്തൻ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടിയും , സുകേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖത്തറിലെ ഗായകരുടെ സംഗീത നിശയും പരിപാടിക്ക് ആവേശം പകർന്നു. സഫാരി മാൾ മുഖ്യ സ്പോൺസറായും, സഹ സ്പോൺസറായി നസീം അൽറബീഹ് ഹോസ്പിറ്റൽ, റിയൽ കോഫി , SSK ട്രേഡിങ്ങ് ,അഫ്‍കിസ ട്രേഡിങ്ങ് ,ഫോർബ്‌സ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ്‌സ് ,എംബിഎ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്സ് ,അൽക്കലൈവ് വാട്ടർ, ബ്യൂട്ടി ലൈൻസ് , പോപ്പീറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങിയവരും, 98.6 FM റേഡിയോ സഹകരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെഷറർ ഖലീൽ റഹ്മാന്റെ നന്ദി പ്രസംഗത്തോടെ ചടങ്ങ് പര്യവസാനിച്ചു. മുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത സംഗമത്തിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും വനിതാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളും , സംഘാടക സമിതിയും നേതൃത്വം നൽകി. പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

തുടരുക...

കദ്‌റ / സുവൈഖ്‌ (ഓമൻ): ഭാരതത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന വാർഷികമാഘോഷം "ആസാദി ക അമൃത് മഹോത്സവ്" ന്റെ ഭാഗമായി ലോക രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കണമെന്ന സ്നേഹ സന്ദേശത്തോടെ *ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക്* എന്ന ആപ്തവാക്യവുമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക്‌ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫായിസ്‌ അഷ്‌റഫിന് പൊന്നാനി കൾചറൽ വേൾഡ്‌ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒമാൻ ബാത്തിന ഘടകം സ്വീകരണം നൽകി. വ്യവസായിയും പൊന്നാനി കൾചറൽ വേൾഡ്‌ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാത്തിന ഘടകം വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റുമായ കാരാട്ട്‌ ഫൈസൽ ഹംസയാണു ഫായിസിനുള്ള താമസവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ബാത്തിനയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌. ആഗസ്റ്റ്‌ 15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലാണു ഫായിസ്‌ അഷ്റഫിന്റെ യാത്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഫ്ലാഗ്‌ ഓഫ്‌ ചെയ്തത്‌ . 35 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ 30,000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് 450 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഫായിസ് ലണ്ടനിൽ എത്തിച്ചേരുക. ചടങ്ങിൽ കാരാട്ട്‌ ഫൈസൽ ഹംസ, പി സി ഡബ്യൂ എഫ്‌ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ബാത്തിന കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരിയുമായ റഹീം മുസ്സന്ന, അസീബ് തലാപ്പിൽ, ബാത്തിന കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്‌ റിഷാദ്‌, എക്സിക്യൂട്ടിവ്‌ അംഗമായ ഷിറാസ്‌ കദ്‌റ‌ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

തുടരുക...
കൂടുതൽ വായിക്കുക