നാടിനു വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം


your image

താങ്കളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇടതു വശത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക. പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ദിക്കുക.

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഭരണ ഘടനക്കും, എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കും സത്യമായി, നാനോന്മുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തങ്ങളോട് സഹകരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.